Sande videregående skole – best på læringsmiljø i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 05. nov. 2014
  • 13. des. 2017

Sande videregående skole – best på læringsmiljø i Vestfold

Sande videregående skole har best læringsmiljø i Vestfold, ifølge Elevundersøkelsen.

Den årlige Elevundersøkelsen, som gjennomføres av Utdanningsdirektoratet, gir elevene muligheten til å si sin mening om forhold som er viktige for læring og læringsmiljøet på skolen.

Forskning viser at et godt læringsmiljø er viktig for elevenes faglige, personlige og sosiale utvikling. Det er flere forhold som er grunnleggende for at elever skal oppleve et godt læringsmiljø. Lærerens kompetanse i klasseledelse og evne til å etablere positive relasjoner med hver enkelt elev, er helt avgjørende. I tillegg er det viktig at skolen får til et godt samarbeid med foreldrene, og at det etableres gode relasjoner og en kultur for læring i elevgruppa. En god skoleleder og organisasjon er også viktige forutsetninger

Hvorfor Sande videregående skole gjør det så bra skyldes flere ting sier Storbråten, rektor ved Sande videregående skole. For det første har skolen mange svært dyktige og engasjerte lærere som gir elevene god, faglig støtte. For det andre jobber skolen systematisk med vurdering for læring, klasseledelse og relasjoner med utgangspunkt i hva forskning sier fungerer. For det tredje satses det betydelig på kontaktlærere og deres arbeid i egne klasser og mot elevene. Storbråten sier videre at Sandes resultater er et resultat av langsiktig og strategisk arbeid over flere år og at vi skal jobbe knallhardt videre for å bli enda bedre.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:
Utdanningsdirektoratet gjennomfører hvert år en elevundersøkelse – på alle landets omlag 400 videregående skoler. Sande videregående skole har kommet best ut av alle skoler i Vestfold de tre siste årene (2012, 2013 og 2014).