Klage på vurdering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 13. sep. 2013
  • 01. jul. 2016

Klage på vurdering

Det kan klages på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Klagefristen er 10 dager fra offentliggjøring av karakter.

Retningslinjene for klager finner du i vurderingsforskriften kapittel 5, §§ 5-1 til 5-14.

Før du klager bør du kontakte faglærer eller studierektor. 

Klagen skal leveres eksamensansvarlig.

Klage på standpunktkarakter (pdf).

Mal for klage på standpunktkarakter (pdf).