Klage på lærer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 13. sep. 2013
  • 13. sep. 2013

Klage på lærer

Hvis elever ønsker å klage på lærer, skal prosedyren under følges.

Formål:

Å sikre riktig behandling av klage på ansatte framsatt av elev/gruppe av elever, jf. opplæringslova § 9a og forskriften § 4-11.

 

Omfang:

Omfatter elever og ansatte ved skolen.

 

Ansvar:

Elev eller gruppe av elever har ansvar for at klage framsettes skriftlig. 

Tillitsvalgt skal fremme klage fra gruppe av elever.

Nærmeste leder/pedagogisk personell med personalansvar skal håndtere klagen i første instans.

 

Beskrivelse:

Med klage etter denne prosedyren menes: 

  • klage på en lærers opplæring eller væremåte
  • klage på øvrige ansattes service/væremåte

Klagen skal behandles på lavest mulig nivå i linjen.

Klage skal være skriftlig 

 

Handling: Ansvar:

1. Forholdet/problemet tas opp med gjeldende lærer/ansatt for avklaring.

Elev

2. Dersom det ikke kommer til avklaring i punkt 1, framsettes skriftlig klage til nærmeste overordnede med  personalansvar (studierektor/avdelingsleder – eventuelt andre som teknisk leder og lignende).

Elev

3. Ansvarlig leder innkaller partene til møte. (Partene kan la seg bistå med tillitsvalgt hvis han/hun ønsker det.)

Ansvarlig leder

4. Dersom klagen ikke kommer til løsning: Behandlende leder videresender klagen med saksdokumenter til rektor.

Ansvarlig leder

5. Rektor innkaller til møte med partene for behandling av klagen (tillitsvalgte kan etter ønske fra involverte delta). Rektor kan innhente kompetanse hos Direktøren VoV.

Rektor