Arbeids- og hverdagslivstrening - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 21. aug. 2013
  • 01. nov. 2017

Arbeids- og hverdagslivstrening

En variert og praktisk skolehverdag.

Felles for begge hovedområdene er at opplæringen skal hjelpe eleven til å mestre ut fra sin egen forutsetning.

Arbeidslivstrening tilbys innenfor alle skolens utdanningsprogram. Elevene får sin opplæring basert på en individuell opplæringsplan (IOP), som tar utgangspunkt i læreplanmål fra valgte utdanningsprogram. Undervisningen kan organiseres i mindre gruppe eller i ordinær klasse. Elever kan oppnå karakter i fag dersom de hospiterer i ordinær gruppe og hvor vurdering er målet. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunn og legger derfor vekt på temaer som livsmestring, sosial kompetanse og samhandling.

Hverdagslivstrening er for elever med behov for stor grad av individuell opplæring. Det legges vekt på praktiske oppgaver, vedlikehold av ferdigheter og videre opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Opplæringen blir gitt med tanke på senere fungering i bolig, fritid og deltakelse på en vernet arbeidsplass.

Ungdomsbedrift (UB) 

Arbeidslivstrening har en ungdomsbedrift som heter «Kremtoppen». Det er en café som er åpen en dag per uke. Cafeen holder til i lokalene til Sande menighet. Her smører elevene rundstykker, lager sveler og koker kaffe. Dette har blitt et populært møtested for de eldre i Sande. I tillegg tar ungdomsbedriften på seg ulike cateringoppdrag. Å drive en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret får elevene praktiske fagkunnskaper. I tillegg lærere elevene kundebehandling, samarbeid, økonomi, HMS, etc.

 For mer informasjon, ta kontakt med Irene Bråto på epost 2708brir@vfk.no .