Realfag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Mette Ingels
 • 08. jan. 2015
 • 09. feb. 2015

Realfag er å finne svar

 

Realfag er en samlebetegnelse for fag som f.eks. matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskaplige arbeidsmetoder; det vil si at man tilegner seg kunnskap om verden gjennom systematiske eksperimenter, gjerne ved bruk av presise måleinstrumenter og spesielt utstyr. Dessuten gjør man systematiske undersøkelser, observerer hva som skjer og tolker resultatene, noe som er sentralt innen all vitenskap.

Vi trenger realister for å løse utfordringene verden står ovenfor: rent vann, mat, bygninger, transport, teknologi, helse og energi er eksempler på områder hvor vi er avhengig av realister. Det er realfag i alt vi omgir oss med, mulighetene og mangfoldet innenfor realfagene er uendelig!

 • Matematikk for realfag (R1 og R2)
 • Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2)
 • Kjemi (1 og 2)
 • Fysikk (1 og 2)
 • Biologi (1 og 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 og 2)