Avslutning og priser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

Rektor Harald Møller, Amanda Louise Kodingo(talentprisen), Øystein Fidjeland (fagprisen) og Marianne Næss fra DNB.
 • Rektor Harald Møller, Amanda Louise Kodingo(talentprisen), Øystein Fidjeland (fagprisen) og Marianne Næss fra DNB.
 • 19. jun. 2015
 • 03. feb. 2017
 • Utdanning

Sommeravslutning og prisutdeling

DnB Kulturpris ble delt ut for 20. gang i forbindelse med skoleavslutningene for Sandefjord videregående skole

Torsdag kveld  og fredag formiddag var det sommeravslutninger for alle elevene på Sandefjord videregående skole.

Musikk, taler og spente og forventingsfulle elever satt nydelig rammen rundt de tre arranementene. Tradisjon tro ble DnB Kulturpris delt ut. Prisen ble stiftet i 1995 i forbindelse med at Sandefjord By fylte 150 år. Den ble delt ut for 20.gang.

Disse flotte eleven ble tildelt årets priser:

Vinnerne fra Vg3

 • Øystein Fidjeland - fagprisen
 • Amanda Louise Kodingo - talentprisen.
  Prisvinnerene Vg3

Vinnerne fra Vg1

Fouad Adrian Tejan-Jalloh 1IBB - miljøprisen

Daniel Bakke Johannessen 1 HOE - fagprisen

Prisvinner Vg1

Vinnerne fra Vg2

Fredrikke Otazio, Marian Dokken, Sofie Bjørshol 2 IB - miljøprisen

Agnes E.G 2 STY - talentprisen:

May Louise Nesset MFA - fagprisen

Prisvinnere

Bakgrunn og for prisen

I 1995 ble det laget et fond der kapitalen var på kr. 500.000,-. Forrentningen på kapitalen skulle deles ut til kulturlivet i Sandefjord – være en inspirasjon til videreutvikling av mangfoldet vi har i byen eller en oppmuntring for en innsats over lang tid.  

Et fondsstyret skal hvert år velge ut vinnere av prisen.

Prisen deles ut til SVGS-elever

Det er nå inngått en avtale mellom SVGS og DNB om at kulturprisen skal deles ut til elever ved SVGS.

Kriterier og rammer

I forbindelse med sommeravslutningene i juni 2015 skal det deles ut priser til en samlet verdi av kr. 20.000 kr. Målet er at prisen skal være en oppmuntring og inspirasjon til de som får den. Prisvinnere velges ut fra en eller flere av gruppene under:

 1. Fagprisen. Elever som har oppnådd spesielt gode faglige resultater.
 2. Talentprisen. Elever som har utvist en spesiell dyktighet og talent innenfor idrett og kultur.
 3. Miljøprisen. Elever, klasser og grupper som har gjort en spesiell innsats for sine medelever og miljøet
 • Prisvinnere velges ut fra en eller flere av gruppene under:
 • Gruppe 1 forbeholdes avgangselevene. Prisvinnere i gruppe 2 og 3 kan være fra alle års-trinn på skolen.
 • SVGS nominerer kandidater og lager innstilling for nominasjonen. Innstillingen leses opp under utdelingen.
 • Det settes ned en komite fra SVGS ledet av rektor som endelig nominerer. DNB har med 1 deltaker i komiteen. Per Ramberg som har vært med i DNB sin «gamle «kulturpriskomite» er en av deltakerne fra SVGS.
 • Prisene deles ut ved sommeravslutningen for avgangsklassene og ved sommeravslutningen til VG1 og VG2 klassene.
 • DNB deler ut sjekk/diplom under arrangementet.
 • Dette er et prøveprosjekt som evalueres årlig og har en foreløpig tidsramme på 3 år.
 • Prisene deles ut første gang ved sommeravslutningene i juni 2015.