Eksamen våren 2016 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

 • 03. mai. 2016
 • 04. jan. 2018
 • Utdanning

Vår = eksamenstid!

Forbered deg godt til eksamen. Les alt du må vite før eksamen her!

Eksamen i Vestfold fylkeskommune

Les mer om dette på
VFKs nettsider:

 • de ulike eksamensformene
 • eksamensforberedelser m.m.

Les også "Viktig å vite før eksamen"

Offentliggjøring av trekk i skriftlig og praktiske fag

Fredag 12. mai.

Offentliggjøres i Forum og på It's Learning kl. 09.00


Skriftlig eksamen

Oppmøte kl. 08.30

Eksamen starter kl. 09.00

Hvordan foregår skriftlig eksamen?

 


Skriftlig eksamen - Studieforberedende

Planen gir deg oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv.

Lokal eksamensplan på Sandefjord videregående skole.  

Eksamensplan for alle sentralgitte fag ligger på Utdanningsdirektoratets sider.


Skriftlig eksamen - fellesfag Yrkesfag:

 • Norsk - dato kommer
 • Engelsk - dato kommer
 • Matematikk Vg1 - dato kommer

Se forøvrig gjennomføring av plan for skriftlig eksamen


Tverrfaglig eksamen - Yrkesfag

Eksamensplan for tverrfaglig eksamen våren 2017 - kommer 

Se forøvrig gjennomføring av plan for praktisk eksamen


For alle elever som har idrettsfag, formgivingsfag, musikkfag eller dramafag: 

Planen gir deg oversikt over når du får vite hva du kommer opp i (bekjentgjøring), forberedelsesdager, eksamensdatoer osv.

Se lokal oppsatt plan - kommer


Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Du får vite hvilke fag du skal opp i:

 • SF: kommer  
 • SF- Vg1 - kommer
 • YF: kommer


Forberedelsesdag (obligatorisk oppmøte)

NB! Det er viktig å sjekke hvilken eksamensform faget har. Det er ny ordning med 24 timers forberedelse kun for muntlige fag. Muntlig-praktiske fag har fremdeles 48 timers forberedelse.

Muntlig

Det er 24 timers forberedelse til alle fag med muntlig eksamen. Dvs. at du ikke har krav på å møte faglærer på trekkdagen. Denne dagen benyttes til å lese hele pensum. De fleste fag har laget en anbefaling til elevene om hvordan best benytte tiden denne dagen. Dagen før eksamen møter elevene faglærer kl.9.00 på oppsatt rom(se oppslag i Forum). Da får elevene veiledning og utlevert tema/problemstilling.

Se for øvrig krav til gjennomføring av muntlig eksamen

Muntlig-praktisk

Det er 48 timers forberedelse til de fleste fag med muntlig-praktisk eksamen. Dvs. at forberedelsen starter direkte etter at offentliggjøring av trekket har skjedd for de fag som følger ordningen med lang forberedelse. Rom til bruk til forberedelsen blir slått opp på tavla i Forum. Da får elevene veiledning og utlevert tema/problemstilling.
I noen fag har faglærer valgt varianten med kort forberedelsestid. Da starter forberedelsen først 30 min. før eksamen. Fagene dette gjelder for er kjemi, biologi, fysikk + noen til. Hør med faglærer om du er usikker på hvilken ordning som er valgt for ditt fag.

Se for øvrig krav til gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen.

 


Offentliggjøring av karakteren

I muntlige eksamener og i muntlig-praktiske eksamener offentliggjøres karakteren etter hver kandidat.


Hvem kommer opp?

Vg1 SF og YF: 20% av elevene kommer opp. Er du trukket ut i et skriftlig fag kan du fremdeles komme opp i et muntlig fag, men vil normalt ikke det.

Vg2 SF: Alle skal opp i minst ett fag; skriftlig eller muntlig. Er du trukket ut i et skriftlig fag kan du fremdeles komme opp i et muntlig fag, men vil normalt ikke det. Går du samme utdanning på nytt (tar f.eks. Vg2 om igjen eller tar Vg2 over to år) er du med i trekket begge årene, og må dermed regne med å komme opp begge årene.

Vg3 SF: Alle kommer opp i tre skriftlige og en muntlig eksamen. Noen kan komme opp i to skriftlige og to muntlige. Alle kommer opp i norsk skriftlig.

Vg3 PB: Alle kommer opp i to skriftlige og en muntlig eksamen. Noen kan komme opp en skriftlig og to muntlige. Alle kommer opp i norsk skriftlig.

Se for øvrig trekkreglene på  Utdanningsdirektoratets nettsider.


Kontaktperson:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre

Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925

E-post: runeb(at)vfk.no