Hurtigklage på eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Har du søkt inntak på høyere utdanning og ønsker at klagen skal behandles innen opptaket? Benytt muligheten til å hurtigklage.
  • 20. jun. 2016
  • 14. mar. 2017
  • Utdanning

Vurderer du å klage på eksamen?

Les mer her om hva du bør tenke på, spesielt om du har søkt på høyere utdanning.

Hvorfor hurtigklage på eksamenskarakter?

Har du søkt inntak på høyere utdanning og ønsker at klagen skal behandles innen opptaket? Benytt muligheten til å hurtigklage, slik at klagen blir behandlet i juli. Alle andre klager behandles i september.

Sjekk hvilke fag det gjelder på Utdanningsdirektoratets sider.

Før du klager

Rådfør deg med en lærer. Få helst en faglærer til å se på besvarelsen din, spesielt om du vurderer å klage på karakteren 2 (noe skolen som regel fraråder).

Klagefrist for sentralt gitt eksamen

  • Hurtigklage: i noen fag kan du klage innen fredag 24. juni kl. 12.00. Da får du klagen behandlet innen 8. juli.
  • Vanlig klagefrist er 10 dager fra offentliggjøringen. For Vg3 er siste frist for å klage på skriftlig sentralgitt eksamen 1. juli kl. 12.00.

Alle klager som kommer inn etter hurtigklagefristen vil bli behandlet i september.

Klagefristene gjelder for eksamen våren 2016.

Klageskjema for sentralt gitt eksamen

Klageskjema finner du på denne siden.

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Rutiner for klage på lokalgitt eksamen

Klageskjema for lokalgitt eksamen og mer informasjon finner du på denne siden.


Kontaktperson:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre

Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925

E-post: runeb(at)vfk.no