Leseprosjektet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

Jente som leser
 • 23. sep. 2015
 • 03. feb. 2017
 • Utdanning

Tid for lesing!

Over 300 elever skal lese hver dag i 7 uker når leseprosjektet starter i uke 42.

Leseprosjekt for alle Vg1-elever på Yf

Skolen setter i gang leseprosjektet for fjerde år på rad. Elevene skal lese 45 minutter på skolen hver dag i 7 uker. De skal føre en enkel logg daglig og skolen utfordrer dessuten elevene til å lese i 30 minutter hjemme også.

Bibliotekarene vil anbefale utvalgte bøker til elevene i auditorium 1. Dette foregår klassevis. Her finner du presentasjonen med oversikt over bøkene som blir presentert i år.

Mål og ønsket effekt

 • Øke elevenes leseferdigheter
 • Øke elevenes motivasjon for videre lesing
 • Økt mestring i alle fag

Fundament

 • Erfaringer fra Horten videregående skole
 • Basert på Michael Pressleys forskning (Reading instructions that works,  Guilford Publications 2005)

Hvem gjør hva

 • Bibliotekarene kjøper inn egnede bøker, presenterer dem for elevene, veileder og sørger for utlån.
 • Avdelingsleder legger timeplanen for de 7 ukene og fordeler lesingen slik at det fordeler seg på fag.
 • Faglærerne følger opp at elevene leser til angitt tid. De sørger for ro og orden og er tilstede i klasserommet i hele lesetimen.
 • Fagutvikler for tilrettelagt norsk sørger for kartlegging av elevenes leseferdigheter før og etter prosjektukene i samarbeid med norsklærerne. De bidrar også med kompetanseheving knyttet til lesing

Tidligere erfraringer

Før vi satte i gang for alle yrkesfagklassene høsten 2012 gjennomførte skolen et forprosjekt våren samme år med klasser fra Design og håndverk og Restaurant og matfag.

Høsten 2015 er fjerde året skolen gjennomfører leseprosejekt i stor skala. Vi har meget god erfaring fra tidligere år, og elever og lærere gir gode og positive tilbakemeldinger.