Livsmestring og psykisk helse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

Foto: G. Nese
  • Vestfold fylkeskommune har psykisk helse, læring og livsmestring som satsningsområde.
  • 03. apr. 2017
  • 23. nov. 2017
  • Utdanning

Livsmestring og psykisk helse, to sider av samme sak

Torsdag 6. april besøkte statsråd Siv Jensen skolen for å høre om dette arbeidet i Vestfold fylkeskommune.

Elevrådets arbeidsgruppe for «Psykisk helse og rusforebyggende arbeid» Emily Sophie Young og  Sandra Gienusz hilser på statsråden.ter

Både elever, ansatte og representanter fra PPT fortalte om aktiviteter som gjennomføres på skolen for å styrke elevene og gi dem verktøy for å mestre utfordringer og stress i hverdagen.

Elevrådets arbeidsgruppe for «Psykisk helse og rusforebyggende arbeid» Emily Sophie Young og  Sandra Gienusz hilser på statsråden.

Siv Jensen uttrykte takknemlighet for at så mange ville dele sine erfaringer med henne.

På Sandefjord videregående skole er vi glade for at vi på denne måten, og sammen med Oppfølgingstjenesten (OT) og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i fylket, fikk anledning til å løfte fram vårt satsningsområde innen psykisk helse, læring og livsmestring.

Utfyllende informasjon om arbeidet

Oversikt over hva det arbeides med om temaet livsmestring og psykisk helse på Sandefjord vgs

 Veileder for psykisk helse og læring i Vfk.

Statsråd Siv Jensen og Anundsen


  Programmet som ble gjennomført ved statsrådens besøk

Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 11.45 Velkommen til Sandefjord videregående skole v/ rektor Harald Møller

•    Relasjonsprosjektet
•    Ungdomsutvalg
•    Strategisk plan for utdanning med livsmestring som satsingsområde

Rektor forteller statsråden om skolens satsning på Livsmestring og psykisk helse

Kl. 11.55 Presentasjon av prosjekt psykisk helse v Jeanette Flack Johansen
•    PPT sitt mandat og organisering
•    Prosjekt psykisk helse og læring
•    Konkrete tiltak i prosjektet
•    Veilederen
•    Veien videre med prosjekt Livsmestring på timeplanen

Kl. 12.15 Møte med elever som har deltatt på motivasjonsgruppe og fått hjelp av PPT

Kl. 12.30 Livsmestring i klasserommet v/ Nina Reichelt og elever fra klassen hennes

Kl. 12.50 Avslutning v/ Harald Møller