Trafikkaksjon 2016 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

Sidespeil på bil
  • Gjennom trafikkaksjonen Bry deg! lærer elevene på Vg2 hvor viktig det er å sette grenser og å sifra i trafikken.
  • 28. okt. 2016
  • 23. nov. 2017
  • Utdanning

Bry deg! Det kan redde liv...

31. oktober - 3. november skal elever på Vg2 lære om trafikksikkerhet og om viktigheten av å sette grenser.

Visste du at ungdom i alderen 16 – 24 år er spesielt utsatt i trafikken?

Ulykker med ungdom skjer ofte i helgene, kjennetegnes av høy fart, mange ungdommer i bilen, manglende bilbelte og rus. Tør du å bry deg og si klart ifra om at du ikke vil være med på den type kjøring?

Om trafikkaksjonen BRY DEG!

Bry deg! Kampanjen henvender seg til elever i VG2 og startet opp i 2006 i Vestfold.

Ansvarlig for kampanjen i Vestfold er Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) og Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Trygg Trafikk. Elever på Vg2 utfordres til å utforske sine egne og medelevers holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet. Dette skjer gjennom en kombinasjon av foredrag, dialog og øvelser. Hva må du tenke på når du skal hjem fra fest? Hva er risikoen ved å sitte på med en sjåfør som kjører for fort, som ikke har sovet eller har ruset seg? Målet med trafikksikkerhetskampanjen er å gi elevene verktøy til å BRY SEG!

Opplevelsesbasert læring.

Bjørn Smith-Hald eller en i teamet hans, tar elevene gjennom 90 minutters kombinasjon av foredrag, dialog og øvelser der de utforsker egne og medelevers holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet. Gjennom informasjon og aktive verdivalg utfordres elevene til å ta stilling til spørsmål om hvilke valg de tar når de skal hjem fra fest. Tenker de over risikoen ved å sitte på med en sjåfør som for eksempel kjører alt for fort, ikke har sovet eller er rusa?

Når skal min klasse delta?

Kontaktlæreren din vil melde fra hvilken økt klassen skal delta. Faglærer følger klassen.

Foredragene vil foregå i Flygelsalen (rom C-130), auditurium 1 og 2.


Bilde: FlickrCC.net - fritt tilgjengelig for deling og bruk