Ungdata spørreundersøkelse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 17. feb. 2017
  • 23. nov. 2017
  • Utdanning

Ungdata-undersøkelse blant elevene på Vg1

I uke 11 og 12 skal alle skolens VG1 elever delta i en stor spørreundersøkelse om livsstil og levevilkår.

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune for forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør). Dette er en spørreundersøkelse blant fylkets ungdommer.

Kort om formålet og hva som skal undersøkes.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Undersøkelsen inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om helse og trivsel, betydningen av religion i hverdagen og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om temaer som seksualitet, mobbing, opplevd press, kriminalitet, vold, og rusmidler. I tillegg blir det spurt om bakgrunnsopplysninger, som foreldrenes utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon.

Om Ungdata i Vestfold fylkeskommune 2017.

Informasjonbrev til foresatte og ungdom fra Ungdata

Les mer om undersøkelsen på Ungdata.no