Ny fraværsgrense - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

Elever i klasserom
 • Skolen anbefaler alle elever og foresatte å sette seg inn i endringene rundt fraværsgrensa.
 • 12. aug. 2016
 • 18. des. 2017
 • Utdanning

Ny fraværsordning fra høsten 2016

Noe du lurer på rundt den nye fraværsgrensa i videregående skole? Les også presiseringen rundt kjøreopplæring.

Informasjon om fraværsordning i videregående skoler

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk.

Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Nettsidene til Utdanningsdirektoratet har en god oversikt over ordningen. Her kan dere også finne en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.  I denne veiledningen kan du se hvor mange klokketimer med udokumentert fravær du maksimalt kan ha før fraværsgrensen for standpunktkarakter er nådd. Merk at på SVGS så har vi økter av 90 min. / 1 t. 30 min. 

Hovedinnholdet fraværsordningen

Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Unntak for elever i en vanskelig livssituasjon

Når elever i en vanskelig livssituasjon har 10 – 15 % udokumentert fravær, avgjør rektor om eleven skal få karakter i samråd med elevens kontaktlærer, rådgiver og faglærer (forutsatt at faglærer har karaktergrunnlag).

Krav til dokumentasjon

Den nye fraværsordningen har strengere krav til dokumentasjon av fravær enn tidligere. Dette er dokumentasjonskravene:

 • Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig (fysioterapeut, kiropraktor, tannlege eller psykolog) - fravær av helsegrunner kan ikke dokumenteres med egenmelding fra foreldre eller myndige elever. Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Les mer under "Presisering om Helsesøster og dokumentasjon av sykefravær" nederst på siden .
 • Kronisk sykdom eller ved utredning/oppfølging kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon fra sakkyndig
 • Ved velferdsgrunner kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes

Unntak

Eleven kan få karakter hvis det dokumenteres at fraværet som overstiger 10 % kommer av:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte (sesjon, innkalling til retten ol)
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Religiøse høytider utenom Den norske kirke (maks 2 dager)
 • Legetime, tannlegetime, time hos BUPA, avtale med skolehelsetjeneste e. l. (All type kjøreopplæring inkludert oppkjøring regnes ikke som dokumentert. Les mer under "Presisering om Helsesøster og dokumentasjon av sykefravær" nederst på siden)

Hvis eleven er borte fra skoletimer på grunn av en rettighet de har etter Opplæringsloven, skal det ikke regnes som fravær, det gjelder f. eks.:

 • Rådgiving på skolen
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant (f.eks. ekskursjon)
 • Elevrådsarbeid og arbeid i skolemiljøutvalget som er godkjent av skolen
 • Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • Intervju til læreplass

Det må varsles

En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha blitt varslet på forhånd.

Føring av fravær

Faglærere skal føre fravær i programmet Skolearena seinest 1 dag etter at fraværet forekommer. Det er elevens ansvar å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer, slik at det blir registret som «dokumentert fravær». Eleven plikter å følge med på eget fravær i Skolearena. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglæreren innen 2 uker etter fraværsdato. Også foresatte kan få tilgang til fraværsoversikten i Skolearena: les mer under Hjem-skole-samarbeid - klikk på Tilgang for foresatte.

Fraværsreglene gjelder bare om en elev kan få standpunktkarakter i et fag eller ikke. Skolen har et eget ordensreglement der elever må kommunisere rundt eget fravær. Det er ingen endringer i reglene for fratrekk av fravær på vitnemålet (inntil 10 dager), se eget skjema. Skjemaet ligger også tilgjengelig under Lovverk og regler.

Elever som ikke får standpunktkarakterer på grunn av for høyt fravær

Elever som har gått over fraværsgrensen vil ikke få standpunktkarakter i faget. Utdanningsdirektoratet har laget en kort oversikt over hva elevene må gjøre hvis de har gått over fraværsgrensen. Dette finner du under punktet «spørsmål om å gå over fraværsgrensen" på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Presisering om:

 • Helsesøster og dokumentasjon av sykefravær

Helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.

Kommuneoverlegen i Sandefjord skriver i et brev til skolen at dokumentasjon av fravær er ikke, og skal ikke være, helsesøsters oppgave. Elever som trenger slik dokumentasjon bør henvende seg til helsepersonell som vanligvis er ansvarlig for behandling og oppfølging av dem, for eksempel fastlege.

 • Fraværsgrense og kjøreopplæring.

All kjøreopplæring, inkludert oppkjøring, er ifølge Kunnskapsdepartementet å betrakte som udokumentert fravær i den nye fraværsordningen.