Trafikkaksjon 2017 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

Passasjer i bil
 • 6., 7. og 14. desember vil elever på Vg2 utfordres til å ta stilling til spørsmål rundt trafikksikkerhet. Trafikkaksjonen er et samarbeid med i samarbeid med Trafikkant Vestfold – Statens Vegvesen Region Sør.
 • 05. des. 2017
 • 11. des. 2017
 • Utdanning

Trafikkaksjon for elever på Vg2

I desember lærer elever på Vg2 om trafikksikkerhet og om viktigheten av å sette grenser.

Undervisningsopplegget varer i 90 minutter og er en kombinasjon av foredrag, dialog og øvelser der elevene utforsker egne og medelevers holdninger til bilkjøring og trafikksikkerhet.

Visste du at ungdom i alderen 16 – 24 år er spesielt utsatt i trafikken?

Ulykker med ungdom skjer ofte natt til fredag og lørdag, kjennetegnes av høy fart, mange ungdommer i bilen, manglende bilbelte og rus. Det er lett å bli påvirket av hverandre.

Dersom noen av ungdommene i bilen er tydelige og tør å bry seg og sier klart ifra at de ikke vil være med på denne typen kjøring, vet vi at nettopp dette kan hindre en trafikkulykke.

Mål: null drepte og null varig skadde!

Statens Vegvesen ønsker å rette oppmerksomhet mot elever i VG2. Arbeid med forebygging gir en positiv virkning i form av færre alvorlige ulykker der ungdom er involvert.

Undervisningsopplegget bygger på forutsetningen om at de fleste ungdommer har forstått faren med risikofylt bilkjøring fra før, men at de har behov for støtte til å mestre gruppepress og stå for den atferden de egentlig synes er riktig.

Forskning og erfaring viser at venners synspunkter, holdninger og tilbakemeldinger veier tyngst når ulike valg skal tas. Det spennende med undervisningen er at den tar tak i de prosesser som oppstår når ungdom samles og at ungdommen får støtte og styrke til å si ifra når noe ikke er bra.

Når skal min klasse møte opp?

Onsdag 6. desember

 • 1. økt: 2SSA, 2IKB, 2BUA
 • 3. økt: 2FRA, 2KPA, 2IKA, 2AUA
 • 4. økt: 2IUA, 2SSB, 2SSSS, 2HOPB, 2REA

Torsdag 7. desember

 • 1. økt: 2EEA, 2INA, 2BUB
 • 2. økt: 2HAA, 2HEA

Torsdag 14. desember

 • 3. økt: 2IBA, 2MUA
 • 4. økt: 2MUB, 2IDA

Trafikkaksjonen fortsetter på nyåret

Følgende klasser skal delta i trafikkaksjoner over nyttår: 2STA, 2STB, 2STC, 2STD, 2STE, 2STH/F, 2STI, 2STK, 2STR. Tidspunkt for dette kommer senere.