Hjelp og veiledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • God kontakt mellom lærer og elever
 • 03. mai. 2013
 • 24. aug. 2017

Hjelp og veiledning

Oppfølging og veiledning, yrkes- og studieveiledning, tiltak mot lese- og skrivevansker, rusforebyggende arbeid, antirasistisk arbeid og det å skape trygghet i samtalegrupper - er noen av de områdene rådgiverapparatet ved skolen jobber med.

Oppfølging og veiledning av elever

Kontaktlærer

 • Elevens primærkontakt
 • Gjennomfører minst to elevsamaler i skoleåret
 • Første skoleuke skal alle kontaktlærere kontakte foresatte med invitasjon til samarbeid

Faglærer

 • Gjennomfører jevnlig underveisvurdering

Elevveiledning

Du kan få hjelp til:

 • Tilpassing av opplæringen
 • Videre skolegang og yrkesvalg
 • Trivsel, mobbing og peronlige problemer
 • Problemer i forhold til lærere og medelever
 • Tilrettelegging av fag
 • Følelsen av begynnende rusavhengighet
 • Lytte og veilede når behovet for voksenkontakt er tilstede


Vi gjennomfører et omfattende orienteringsarbeid i alle klasser, og arrangerer årlig en yrkes- og studiemesse over to dager med flere hundre foredrag. Vi har stor kompetanse i å veilede om studier både i Norge og i utlandet.

Dersom du har lese- og skrivevansker vil du få hjelp og veiledning av spesialpedagoger. Skolen har aktuell programvare å tilby.

Vi gjennomfører ulike rusforebyggende tiltak gjennom skoleåret. De årlige rusdagene om høsten er spekket med interessante foredrag, artige workshops og fengende forestillinger.

Skolen har et rikt flerkulturelt miljø med minoritetsspråklige elever fra alle verdenshjørner. Vi tilbyr ulike aktiviteter og tilretteleggingstiltak.