Støttetiltak 2017-18 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
Russ løser realfagsoppgaver
 • Foto: S.Kalhovd
 • 23. feb. 2017
 • 25. aug. 2017

Allmennpedagogiske støttetiltak 2017-2018

Sandefjord videregående skole tilbyr forskjellige støttetiltak til elevene gjennom hele skoleåret

Matematikk

Matematikk er et fag som alle elever i videregående skole må ha.
Generell studiekompetanse krever 8 timer/uke fordelt over 2 år.
Fagbrev innen yrkesfaglige utdanninger krever 3 timer per uke.

Tiltak for elever som strever med matematikk
 • 3 dagers forkurs for elever som skal starte i Vg1 og som har problemer med faget
 • Kartleggingsprøve for alle Vg1-elever
 • Veiledning ved valg av praktisk (1P) eller teoretisk (1T) matematikk ved studieforberedende program (SF)
 • Tilrettelagte grupper i 1P og 2P (Vg1 og Vg2 SF). Her gjennomgås alle målene, men de vanskeligste oppgavene blir ikke tatt med. Tilbudet er frivillig for motiverte og rolige elever.
 • Forsterkning med ekstra lærer for elever ved yrkesfaglige program (YF) som strever med matematikk.
 • Elevene får tilgang til undervisningsfilmer gjennom programvaren Campus Inkrement som gjennomgår alle temaene i matematikk. Disse kan elevene bruke til repetisjon eller til å få med tema de har gått glipp av.
 • Veiledning i realfag i læringssenteret kl. 15.30 - 17.30 på torsdager
 • Perioder med ekstra matematikkundervisning i 2P (Vg2 SF) og 2P-Y (påbygging)
 • Tilbud om eksamenstreningskurs for elever som har strøket i matematikk 1P eller 2P. Dette gjennomføres i samarbeid med Nettskolen.
 • Tilbud om eksamenstreningskurs før ordinær eksamen for elever som har kommet opp
 • 2 uker sommerskole ved Sandefjord videregående skole for elever ved yrkesfaglige programmer som ikke har bestått matematikk. Faget er fullført ved bestått eksamen som blir arrangert til slutt i kurset.

Ønsker du mer informasjon om disse tilbudene, ta kontakt med
avdelingsleder Randi Djupvik, telefon 33 48 36 51 eller e-post randidj(at)vfk.no

Språk

 • Kartlegging av lesing og skriving ved skolestart.
 • Styrking engelsk for minoritetsspråklige som har hatt lite engelsk
 • Veiledning og leksehjelp i engelsk torsdager kl. 15.30-17.30 – Læringssenteret
 • Styrking 2. fremmedspråk 
  • Tysk, fransk og spansk - kurst i høstferien
  • Fransk, spansk og tysk - ekstraundervisning 2. termin

Ønsker du mer informasjon om disse tilbudene, ta kontakt med
avdelingsleder Anne Margrethe Dahlen, telefon 33 48 36 24 eller e-post anned(at)vfk.no

Andre tiltak

 • Kroppsøving: tilpasset opplæring i treningsstudio
 • Styrking - timer etter søknad
 • Motivasjonsgrupper
 • Tospråklig fagopplæring på YF