Ungdomsutvalget i Sandefjord - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 25. apr. 2014
  • 28. sep. 2017

Ungdomsutvalget i Sandefjord

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten(OT)

Hva gjør ungdomsutvalget?

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid.

Utvalget har møter hver 2. uke.

For at vi skal kunne ta opp din sak, må du ha gitt ditt samtykke. Du fyller ut skjemaet Informert samtykke som du leverer  til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Du kan snakke direkte med en av oss eller la din saksbehandler gjøre det for deg.

Hvem sitter i ungdomsutvalget?

For Sandefjord videregående skole:

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester og tilrettelagt opplæring. Telefon: 33 48 86 45 E-post: signye(at)vfk.no

Stine Konglevoll, miljøarbeider. Telefon: 33 48 86 60 E-post: stinef(at)vfk.no

Sandefjord kommune 

Tjenestekontoret

Marianne Maaren. Telefon 33 41 61 94 eller 478 92 408 E-post:  Marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Bente Årset. Telefon  977 45 958 E-post: bente.merete.arset(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Anne Bjørg Bakken. Telefon 415 37 682 E-post: anne.bjorg.bakken(at)sandefjord.kommune.no

Frøydis Tveita. Telefon 904 01 393 E-post: froydis.tveita(at)sandefjord.kommune.no

NAV

Synnøve Colling Vinje. Telefon : 55 55 33 331 E-post: synnove.c.vinje(at)nav.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Tone Rogne. Telefon: 412 32 875 E-post: toner(at)vfk.no

 


Vi samarbeider også med andre etater i kommunen.