Gratis læremidler - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 14. mai. 2013
  • 02. jul. 2015

Gratis læremidler

Fra og med skoleåret 2009 – 2010 har skoleeier et lovfestet ansvar for at alle elever i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. Dette innebærer at alle nødvendige læremidler skal være gratis for elevene.

Fylkeskommunene er ansvarlige for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, og fylkeskommunene bestemmer selv hvordan ordningen skal organiseres. Det er innført et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal dekke utgifter som elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dette kan for eksempel være arbeidsklær, idrettsutstyr eller kalkulator. I Vestfold fylkeskommune går dette stipendet i sin helhet med til å dekke elevenes egenandel knyttet til egen bærbar PC.

 
Vestfold fylkeskommune har lagt ut informasjon om ordningen på sine nettsider.