Opphavsrett - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 01. apr. 2014
  • 30. jan. 2017

Opphavsrett

Hva du må tenke på når du bruker andres åndsverk.

DelRett - Norgesuniversitetets nettside om opphavsrett og undervisning

Creative Commons search - søk på bilder, musikk o.l. som du kan bruke og dele videre

Sandefjord videregående skoles IKT-reglement:

Se spesielt §4 om Nettetikk.Hvor finner du bilder du kan bruke?

Google images, avansert søk, se bruksrettigheter. Kilde/fotograf må angis.
Flickr CC net. Gratis og fritt tilgjengelig. Kilde/fotograf må angis.
Flickr Creative Commons. Hvert bilde må sjekkes for rettigheter. Kilde/fotograf må angis.
FreeImages. Hvert bilde må sjekkes for rettigheter. Kilde/fotograf må angis.
Wikimedia commons. Gratis og fritt tilgjengelig. Kilde/fotograf må angis, se informasjon om fotograf under "Author".

Du kan lese mer om å finne bilder på nettet på DelRetts nettsider.

Hva slags bilder kan du egentlig bruke?

Egne bilder.

Har du tatt bildet selv?
Er det andre enn deg selv på bildet? Da må du tenke på:
- Du må ha samtykke for å publisere bilder av andre personer. Gjelder i 15 år etter en persons død (15 år etter utløpet av personens dødsår).
- Dersom personen på bildet er under 15 år må du ha samtykke av foresatte.

Det er også mange andre regler for publisering/offentliggjøring av egne bilder. Les mer om dette på Nettvett.no. Sett deg skikkelig inn i det ved å laste ned boka Fotojuss utgitt av Norsk kulturråd.

Andres bilder.

Har andre tatt bildet?
Du kan i utgangspunktet ikke bruke bilder du har funnet på Internett med mindre de er merket med delingstegn (CC og GNU). På noen nettsteder har fotografer lagt ut bilder bilder som kan brukes vederlagsfritt (uten betaling). Angi alltid fotografens navn hvis det er kjent.

Kan lærerne vise film for elevene sine?

Tilganger til film via skolens ressurser.

Læringssenteret kan hjelpe til med å kjøpe opptak av TV-produksjoner til skolens biblioteksamling. Disse DVD-ene kjøpes med rettigheter til å vises i undervisningssammenheng.

Via nettsiden Filmrommet (krever passord) har skolen tilgang til en rekke filmproduksjoner som kan vises i undervisning. Her finner dere også filmstudieark til flere av produksjonene.

Kontakt læringssenteret for tips til innkjøp og for brukernavn og passord.

Hvor kan jeg få vite mer om dette?

Les mer om bruk av TV og film i undervisningen på DelRetts nettsider.
Se spesielt avsnittet "Tillegg for grunnutdanning", om noen av bestemmelsene i ”Avtale for grunn- og videregående skoler”.

Opphavsrett.
"Opphavsrett, den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven)." Lassen & Lund (2012), (hentet fra snl.no)

Vernetid.
Opphavsmannens vernetid er 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Når det gjelder fotografier skilles det mellom fotografiske verk (kunstverk) og fotografiske bilder. Fotografiske verk er vernet som andre åndsverk, mens eneretten til fotografiske bilder varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av hans/hennes dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget.

Åndsverk.
"Åndsverk, verk som er frembrakt av menneskelig tankevirksomhet; f.eks. litterært verk, film, musikkstykke eller kunstverk" (hentet fra snl.no)