Målsetting - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 30. jul. 2013
  • 09. jun. 2016

Læringssenterets målsetting

Læringssenterets målsetting bygger på skolens og fylkeskommunens styringsmål. Vi jobber for at du skal trives, oppleve at du har godt læringsutbytte - og ikke minst at du gjennomfører og består.

Svgs skal være hovedaktør for læring og dannelse

Læringssenteret skal være en avdeling som legger til rette for at kunnskap og ferdigheter utvikles, og et sted hvor dannelsesbegrepet er gjeldende. Personalet skal være gode rollemodeller for elevene.

Læringssenteret skal ivareta ordningen med gratis læremidler til elevene på best mulig måte.

Læringssenteret skal bidra til å styrke elevenes leseferdigheter, leseforståelse og motivasjon for lesing..

Svgs skal ha høy kvalitet på opplæringen

Læringssenteret skal være integrert i skolens pedagogiske virksomhet, og i samarbeid med lærerne legge til rette for varierte læringsstrategier for å realisere læringsmålene.

Læringssenteret skal være sentralt i arbeidet med å utvikle informasjonskompetanse og digital kompetanse for å øke elevenes læringsutbytte og mestringsglede

Svgs skal være ressurs lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Læringssenteret skal være blant de beste i landet og videreutvikles etter prinsippene for læringssentermodellen.

Skolens læringssenter skal vise fram en praksis og inneha erfaringer, ideer og fagkunnskap som er interessante, spennende og inspirerende for fagmiljøet i Norge og andre land.