Prosjekter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Faglærer Gunnar Skjervold og elevene Eline Furu Skjelbred og Ingvild Dahl Helgesen
  • Foto:R.Djupvik
  • 23. feb. 2017
  • 23. feb. 2017

Prosjekter og satsinger

Sandefjord videregående skoles prosjekter og satsingsområder

Tilbud til elever som har forsert matematikk

Elever som mestrer matematikk godt og har spesiell interesse for faget, har anledning til å gjennomføre teoretisk matematikk (1T) mens de er elever i ungdomsskolen. Matematikk 1T er et fag fra videregående skole. Vestfold fylkeskommune tilbyr opplæring i 1T gjennom Nettskolen

Elever som starter på Sandefjord videregående skole med bestått eksamen i teoretisk matematikk, får tilbud om opplæring i programfaget matematikk for realfag R1 i Vg1 sammen med elevene som går i Vg2. Forseringen kan videreføres slik at eleven kan gjennomføre matematikk på høyeste nivå i videregående skole, matematikk for realfag R2, i Vg2.

Sandefjord videregående skole har inngått et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om et tilbud til elever som gjennomfører denne forseringen og ferdigstiller matematikk R2 i Vg2.

Elevene får undervisning i fagene grunnkurs og analyse I og II ved NTNU. Begge kursene er på 7,5 studiepoeng og tilbys hhv på høsten og våren. Kursene er basert på nettleksjoner, og i hvert kurs er det 2 obligatoriske samlinger à 2 dager i Trondheim.  Elevene får også veiledning av en matematikklærer ved SVGS. Fagene fullføres med en eksamen i regi av NTNU. Eksamen arrangeres her ved SVGS.

Tilbudene gis bare til elever som har fullført faget matematikk R2 med standpunktkarakter 5 eller 6.


FYR

Fellesfag, Yrkesretting og Relevans.

Fyrprosjektet tar sikte på å binde programfag og fellesfag tettere sammen ved praktisk tilnærming til fellesfagene på yrkesfag. Fyr er en del av satsingen i Ny Giv.


Tett på

Sandefjord videregående skole startet skoleåret 2013-2014 et prosjekt med tittelen "Tett på". Målsettingen er å hindre fravær og få flest mulig elever til å gjennomføre og bestå med gode resultater.

Hele organisasjonen skal være tett på de elevene som er i faresonen og sette i gang tiltak som kan hjelpe. Motivasjonsgrupper er et av tiltakene som er særlig rettet mot elever med motivasjonsproblemer og psykiske vansker.