Skolens visjon og verdier - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. aug. 2013
  • 25. mai. 2016

Skolens visjon, verdier og utviklingsfokus

Sandefjord videregående skoles egen visjon

"Mangfold og muligheter – hvor kunnskap og trivsel former din framtid"

Visjonen er blitt til gjennom gode prosesser i personalet, og uttrykker en retning og et verdisett som lkigger til grunn for valgene vi ønsker å ta i vår arbeidshverdag.

Sammen med de fire verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell, som vi deler med resten av Vestfold fylkeskommune, utgjør dette et viktig grunnlag for den jobben vi sammen skal gjøre i vestfoldsamfunnet.

Skolens visjon, verdier og utviklingsfokus

Sandefjord VGS sin egen visjon

"Mangfold og muligheter – hvor kunnskap og trivsel former din framtid"

Visjonen er blitt til gjennom gode prosesser i personalet, og uttrykker en retning og et verdisett som lkigger til grunn for valgene vi ønsker å ta i vår arbeidshverdag. Sammen med de 4 verdiene

Fylkeskommunens verdier 

Som vi deler med resten av Vestfold fylkeskommune, utgjør dette et viktig grunnlag for den jobben vi sammen skal gjøre i Vestfoldsamfunnet.

 

Utviklingsarbeidet vårt:

Sandefjord videregående skole har for perioden 1.8.2015 – 31.7.2018 valgt å ha Vestfold fylkeskommunes visjon; «Sammen om Vestfolds framtid» som hovedoverskrift på vår utviklingsplan. Vi synes at dette på en god måte favner det samfunnsoppdraget vi er forpliktet på. Konkret har vi valgt å videreføre klasseledelse, vurdering for læring og nærvær som avgjørende innsatsfaktorer for våre hovedmål om økt læringsutbytte og flere som fullfører og består. Likevel er relasjonene mellom lærer/ansatt og elev og elevene imellom blant de aller viktigste faktorene for elevenes trivsel og læring. Vi har derfor valgt å ha et spesielt sterkt fokus på relasjonsutvikling denne perioden.
Du kan lese mer om vårt relasjonsarbeid
her 

 

Utviklingsarbeidet vårt

Sandefjord videregående skole har for perioden 1.8.2015 – 31.7.2018 valgt å ha Vestfold fylkeskommunes visjon; «Sammen om Vestfolds framtid» som hovedoverskrift på vår utviklingsplan. Vi synes at dette på en god måte favner det samfunnsoppdraget vi er forpliktet på. Konkret har vi valgt å videreføre klasseledelse, vurdering for læring og nærvær som avgjørende innsatsfaktorer for våre hovedmål om økt læringsutbytte og flere som fullfører og består. Likevel er relasjonene mellom ansatt og elev og elevene imellom blant de aller viktigste faktorene for elevenes trivsel og læring.

Vi har derfor valgt å ha et spesielt sterkt fokus på relasjonsutvikling denne perioden.

Fylkeskommunens verdier