Lover, regler og rutiner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 10. okt. 2017

Lover, regler og rutiner

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold

Husregler for Sandefjord vgs

Praktisering av skolereglementet ved Sandefjord vgs

IKT-standard for Vestfold-skolene

Fravær

Informasjon om fraværsordning ved videregående skoler

Rutine for fraværsføring i videregående skoler i Vestfold

Skjema for krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Studieekskursjoner og elevutveksling

Kontraktskjema for studieekskursjoner og elevutveksling for elever ved SVGS

Tiltak mot mobbing

Kjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig

Handlingsplan mot mobbing ved Sandefjord videregående skole

Du finner mer informasjon på Utdanningsdirektoratet nettsider:

Nullmobbing

Nytt regelverk om skolemiljø

Om skolemiljø - informasjon til elever og foresatte

Klage fra elev på ansatt

Prosedyre for behandling av klage fra elev på ansatt

Pc-vettregler for Sandefjord videregående skole

  1.  Pc-lokket skal være nede når timen begynner. Læreren avgjør for øvrig når lokket skal være nede.
  2.  Læreren avgjør hvilke programmer og nettsteder som skal brukes i undervisningen.
  3.  Vi skal ikke ha andre programmer og nettsteder oppe i undervisningen enn dem vi bruker. Andre programmer skal heller ikke ligge på oppgavelinjen, og oppgavelinjen skal til enhver tid være synlig.
  4. Vi utviser godt nettvett. Vi bruker ikke digitale verktøy til å jukse, og vi har nulltoleranse for nettmobbing.

Kjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttigKjenner du noen som blir mobbet eller har du en mistanke om mobbing? Er du elev, lærer, ansatt eller forelder? Vi har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig