Transport - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 03. aug. 2017
 • 07. aug. 2017

Søk om skoleskyss nå!

Her finner du informasjon om fri skyss og tilrettelagt skoleskyss

Vestfold Kollektivtrafikk AS har ansvaret for å tilrettelegge skyssen for elever i den videregående skole i Vestfold som etter lov og regelverk har rett til skyss. For øvrig gjelder ordinære reisevilkår for aktuelle transportmidler.

Rutetider

Du finner dine reisealternativer på reiseplanleggeren på Vestfold Kollektraftikks sider og i appen VKT Reise som kan lastes ned gratis i App store og Google play.

Har du rett til fri skyss? 

Et nytt skoleår betyr en ny søknad i MinSkyss, men skolekortet du allerede har kan du beholde.

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss

 • Elever som bor vest-nord for E18 med mer enn 6 km mellom skole og hjem. Elever i Sande kommune har ikke rett til fri skyss til videregående skole.
 • Elever bosatt øst-syd for E-18 som har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.  
 • Elever som på grunn av funksjonshemming og som ifølge legeerklæring har behov for skyss. Kontakt skolen som vil søke for deg.
 • Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole og opplæringssted.

Hvordan søke skoleskyss?

 1. Gå til vkt.no/minskyss
 2. Register bruker
 3. Registrer din adresse
 4. Legg inn søknad
 5. Følg behandling av din søknad på nettsiden

Søk-her-knapp

Vi anbefaler at du benytter desktop for å opprette bruker samt søke skoleskyss i portalen MinSkyss

 Brukerveiledning MinSkyss

Sjekk status på din søknad

Logg inn på din bruker her

Logg-inn-knapp

Skolekort 

 • Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Skolekortet skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss eller tog.
 • Skolekortet er gyldig for en reise tur-retur mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i eller er skrevet på reisebeviset og skolekortet
 • Skolekortet gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.
 • Ta vare på ditt skolekort siden det skal brukes alle årene du har krav på fri skyss. Elever i 2. og 3. klasse får oppdatert fjorårets skolekort. Dersom du har mistet kortet ditt, må du snarest melde dette til skolen.
 • Mistet eller ødelagt reisebevis eller skolekort skal straks meldes skolen.

Ved tap av reisebevis eller skolekort må eleven eller foresatte påregne å betale for bussbilletter inntil nytt reisebevis eller skolekort er utstedt.

Har du ikke rett til fri skyss?

I Vestfold kan du kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Dette kortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den videregående skolen med utvidet ungdomsrett. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris per måned. 

Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i vår nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer informasjon og priser på Vestfoldkort finner du på Vestfold kollektivtrafikks nettsider

Behov for tilrettelagt skoleskyss?

Tilrettelagt skoleskyss er skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av skoleveien.

 • Tilrettelagt skoleskyss er å betrakte som ordinær skoleskyss i rute
 • Eleven tas opp eller settes av på nærmeste avtalte holdeplass eller oppsamlingsplass. Eventuelt behov for dør-til-dør skyss av medisinske årsaker må dokumenteres og avtales særskilt med VKT.
 • Eleven skal møte til avtalt tid og sted.
 • Avbestilling av skyss må meldes transportør tidligst mulig og senest 1 time før avtalt tid.
 • Det kan ikke påregnes fast sjåfør ved tilrettelagt skoleskyss.
 • Skyssen gjelder kun for innvilget strekning og i tilknytning til skolens ordinære start- og sluttid.
 • Det er kun eleven som har rett til skyss. Det kan ikke påregnes at eleven kan bringe med seg ski, sykkel eller annet utstyr.
 • Skoleeier eller skolen har ansvar for nødvendig tilsyn med eleven ved eventuell ventetid før eller etter undervisning, inkl. mottaks- og avreiserutiner for eleven.
 • Elev eller foresatte skal kontakte skolen dersom skyssbehovet endrer seg.
 • Dersom premissene for innvilget skyss endrer seg, kan retten til tilrettelagt skoleskyss bortfalle (eks ved flytting, opprettelse av busstilbud, kontrollmåling av avstand o.l.)

Skal du søke om tilrettelagt skyss?

Kontakt skolen som vil søke om tilrettelagt skyss på vegne av deg.


Klagemulighet

Etter Reglement for skyss av elever i videregående skoler, pkt 2.8, kan avslag påklages. Skriftlig klage sendes Vestfold Kollektivtrafikk AS innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
Klager som ikke blir tatt til følge vil bli avgjort av fylkeskommunens klageorgan.

Vestfold fylkeskommune har vedtatt reglement for skyss av elever i videregående skole. Fylkesmannen har etter delegasjon fra departementet, gitt Vestfold fylkeskommune dispensasjon fra regelen om fri skyss for deler av fylket. Denne dispensasjonen gjelder de som bor øst/syd for E-18 (den nye e-18) samt hele Sande kommune. Det vil si at elever som bor i disse områdene kun har rett til fri skyss dersom de har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.  

Har du spørsmål om skoleskyss?

Da kan du kontakte: