Annet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

Annet

Sandefjord videregående skole ønsker å tilrettelegge for deg som har særskilte behov.

Elever på kjøkkenet

Arbeids- og hverdagslivstrening

Mestring gir muligheter! Individuell opplæring! Dette er et tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring for ungdom med støttebehov.

Knutepunktskole for hørselshemmede og døve

Sandefjord videregående er en knutepunktskole, og vår oppgave er å tilby opplæring som er spesielt godt tilrettelagt for hørselshemmede og døve elever.
Elever i innføringsklassen

Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Innføringstilbudet ruster elevene til å mestre videregående utdanning i Norge.