Knutepunktskolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 29. jul. 2013
 • 01. sep. 2016

Knutepunktskolen - et tilbud til hørselshemmede

Sandefjord videregående skole er en av fire knutepunktskoler i Norge, og vår oppgave er å tilby opplæring som er spesielt godt tilrettelagt for hørselshemmede og døve.

Som elev går du i en vanlig klasse, du tilhører det programområdet du søker deg inn på, men kan selvsagt møte andre hørselshemmede eller tegnspråkbrukere i friminuttene hvis du ønsker det.

Skolen har audiopedagogtjenester, tegnspråklærer som er døv og egen tolketjeneste.

Som hørselhemmet har du tilgang på disse tilbudene ved Sandefjord videregående skole

 • Lydutjevningsanlegg
 • Tolketjeneste – Tegnspråk og Norsk med tegn
 • Mindre elevgrupper
 • Tilrettelegging på prøver og til eksamen
 • Sosialrådgiver
 • Karriereveiledning
 • Tale- og lyttetrening

Har du norsk tegnspråk som førstespråk?

Da tilbyr vi også

 • Norsk tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede
 • Engelsk for hørselshemmede

Hvordan søker du på knutepunktskolen i Sandefjord?

Først bør du ta kontakt med rådgiveren på den skolen du går, eller du kan kontakte oss for å få hjelp i søknadsprosessen. Rådgiveren din, eller vi på knutepunktskolen, kan hjelpe deg med å fylle ut alle skjemaene.

1. Først får du hjelp til i fylle ut skjemaet for særskiltsøkere.
2. Du søker elektronisk på www.vigo.no.
3. Fyll inn Sandefjord videregående skole i feltet for den skolen du velger.
4. Velg hvilket programområde du ønsker å søke. Skriv dette inn i søknaden.
5. Har du behov for hørselsteknisk tilrettelegging, så skriver du det.
6. Har du behov for tolk, fyller du inn det.
7. Søknaden sendes også i papirutgave til inntakskontoret i det fylket du bor i.
8. Send også en papirkopi av søknaden til Sandefjord videregående skole.
9. Legg ved audiogrammet ditt i papirsøknadene.
10. Legg ved sakkyndig vurdering fra PPT i papirsøknadene.
11. Legg også ved IOP eller andre relevante papirer.


Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder for elevtjenester Signy Engeness. Telefon: 33 48 86 06 E-post: signye(at)vfk.no