Skolens verdier og målsetting - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://www.facebook.com/skiringssal
 • 09. okt. 2013
 • 19. jan. 2017

Skolens verdier og målsetting

Visjon:

Skiringssal folkehøyskole skal være en fordomsfri arena for personlig vekst og grensesprengende læring.

Elever som begynner på Skiringssal folkehøyskole skal møte en skole som er åpen for dem. Åpen i den forstand at vi skal møte elevene fri for fordommer og lære dere å kjenne på likt grunnlag uansett utseende, meninger, etnisitet eller trosretning.

Vi ønsker å legge til rette for personlig vekst både på det faglige plan og på det sosiale plan. For oss kan grensesprengende være å ta del i noe som personen aldri har gjort før eller skulle tro at han/hun skulle kunne gjøre. Det å dele et rom på 13 kvm med en helt ukjent et helt år, kan for mange være grensesprengende og gi grobunn for stor personlig vekst. For andre vil det å tørre å stå på en scene eller målbære sin mening i større forsamlinger, formelt og uformelt, være nettopp grensesprengende.

 

SLAGORD

Vær deg selv – bli en Skiringssaler!

Vi ønsker å ta i mot personer på en måte som gjør dem trygge til å være seg selv og få tro på seg selv. Med det som utgangspunkt, tror vi at et år på Skiringssal folkehøyskole, vil innlemme dem i et fellesskap der man blir en Skiringssaler. Det betyr et dannet menneske med integritet, kunnskap og sosial kompetanse.

 

MÅLSETTING

 • Gjennom fag, samtaler, arbeidsoppgaver og plikter skal Skiringssal folkehøyskole gi unge mennesker tro på egne muligheter og evner til å mestre å styre sin egen livssituasjon. 
 • Elevene utfordres til å ta ansvar og initiativ, til skapende arbeid og selvstendig tenkning.
 • Skolen skal fremme elevenes sosiale evner og øke forståelsen for norsk og internasjonal kultur.

 

VERDIGRUNNLAG

Vi har tro på et dialogbasert verdigrunnlag som legger vekt på følgende verdier:

Skolen vil sammen med elevene utvikle et dialogbasert fellesskap med vekt på følgende verdier: Toleranse, kreativitet, ansvarlighet og tillit.

Toleranse for ulike verdier, mennesketyper, meninger og oppfatninger.Vi er opptatt av kreativitet og at det skal prege hverdagen fra personalets side og fra elevene – vår frihet gir oss mange muligheter. Ansvarlighet gjennomsyrer mye av de oppgavene vi har valgt elevene til å ta del i. Elevene har oppgaver på fellesområdene og i hverdagslige oppgaver, i tillegg til sterk medvikning innenfor det pedagogiske området. Vi har fokus på en grunnleggende tillit mellom elever og ansatte.

Gjennom våre verdier arbeider vi for å utvikle ulike typer kompetanse i elevgruppa, på individ-, gruppe- og fellesnivå, med spesiell vekt på:

 • Fagkompetanse
 • Sosial kompetanse
 • Livskompetanse

Fagkompetanse

Innsikt i enkeltfag eller emneområder.

Sosial kompetanse

Evne til samarbeid, konfliktløsing og håndtering av mellommenneskelige relasjoner som arbeids- og samværssituasjoner stiller krav til.    

Livskompetanse:

Tilegnelse av kunnskaper som er grunnleggende for individets mestring av den daglige livssituasjonen.  Slike kunnskaper inkluderer bl.a. evne til egenomsorg, kommunikasjon, sosiale relasjoner og nærhet, praktiske ferdigheter og arbeidslyst.