Kart - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 28. jun. 2016
  • Areal

Kart

Kart og arealdata er en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkeskommunens areal- og transportplanlegging, forvaltning av kulturminner, med mer.

Noen deler av dette kunnskapsgrunnlaget oppdateres kontinuerlig, mens andre utarbeides i forbindelse med spesifikke planarbeider.

Her finner du viktige kart som legges til grunn for fylkeskommunens arbeid. Kartene er dynamiske og interaktive og er satt sammen av kartlag utarbeidet både av Vestfold fylkeskommune og andre parter i Norge Digitalt-samarbeidet. 

Avanserte karttjenester

Vestfold fylkeskommune tilbyr wms-tjenester for egne kartlag. Dette er url-stier for integrering av kartlag i egne kartverktøy og forutsetter avanserte kartverktøy. 

  • Wms-lenke til temakart i Regional plan for bærekraftig arealpolitikkhttp://kart.vfk.no/arcgis/services/RPBA/RPBA/MapServer/WmsServer?
  • For en oversikt over ytterligere metadata, trykk her.
  • De fleste temakartene fra Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er også tilgjengelige som SOSI fra dropbox.com (dropbox.com).