Grønnstruktur - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Lars Ove Gidske
  • 17. jan. 2014
  • 09. nov. 2016
  • Areal

Klassifisering av grønnstruktur

Kartet er en syntese av tre underliggende klassifiseringskart; henholdsvis rekreasjon, natur og landskap. Metoden og kriteriene som ligger til grunn for klassifisering av arealene i de mer temaspesifikke kartene og syntese-kartet, er beskrevet i egen metoderapport.

Åpne kartprosjektet. For å få opp grønnstruktur-områdene må en under content åpne RPBA-rullegardinen, huke av på temakart og på regional grønnstruktur.

Metoderapport

Metoderapporten inneholder informasjon om datainnsamling og kriterier for klassifikasjon.

Fylkesmannen i Vestfold 2011: Kartlegging av regional grønnstruktur - sluttrapport (PDF)