Planforum - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 23. apr. 2013
 • 06. sep. 2017
 • Areal

Planforum

I regionalt planforum behandles konkrete regionale og kommunale planer på ulike stadier av prosessen. I forumet skal statlige, regionale og kommunale interesser gjøres synlig og søkes samordnet.

Vestfold fylkeskommune har ledelsen og er sekretariat for regionalt planforum. Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan delta i planforumets møter.

Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen Region sør er faste delteakere i regionalt planforum. Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat møter ved aktuelle planer. Andre offentlige organer innkalles etter behov.

Mål for regionalt planforum:

 • Forumet skal være et samarbeidsorgan for å effektivisere saksbehandlingen, gi større forutsigbarhet og minske konfliktnivået knyttet til regionale og kommunale planer i Vestfold
 • Bidra til større forståelse for nivåenes ulike bakgrunn og syn
 • Formidle nasjonale og regionale bestemmelser og retningslinjer
 • Stimulere til en større grad av harmonisering av planer mellom kommunene og mot regionale planer
 • Gi grunnlag for utvikling av felles synspunkter mellom de regionale myndigheter i høringsuttalelser

 

Møteplan høsten 2017:

Måned

Dato

Dato

Dato

August

09.08

23.08


September

06.09

20.09


Oktober

04.10

18.10


November

01.11

15.11

29.11

Desember

13.12

Gerd-Louise Wessel
Telefon: 924 07 389
E-post: gerdlouisew(at)vfk.no

Planforum Planportal Vestfold (vfk.no/planportalen)

Møter høsten 2017

August: 09.08, 23.08

September: 06.09, 20.09

Oktober: 04.10, 18.10

November: 01.11, 15.11, 29.11

Desember: 13.12