Evaluering av RPBA - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 03. okt. 2017
  • 03. okt. 2017
  • Areal

Evaluering av RPBA

Siden RPBA ble vedtatt i 2013, har de fleste kommunene i Vestfold revidert sine arealplaner. I lys av blant annet erfaringene med kommuneplanprosessene, er RPBA evaluert.

Hensikten med evalueringen var å undersøke om planen har fungert etter mål og intensjoner. RPBA ble evaluert høsten 2016. Resultatene av evalueringen vil bli brukt når planen skal revideres. 

Evaluering av RPBA - kartoppdatering og analysering av funn
Vedlegg 1 - Kommuneark
Vedlegg 2 - Status kulturmiljø
Vedlegg 3 - Gjennomgang av virkemidler for fortetting

Evaluering av RPBA -  spørreundersøkelse gjennomført av Opinion

Det ble gjennomført dialogmøter i forbindelse med evalueringen. Dialogmøtene ble gjennomført for å redegjøre for resultatene fra evalueringen og få innspill til revisjonen av RPBA. Innspill fra møtene er samlet i en rapport.