1 av 3 kun fysisk aktive en gang i uka - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mar. 2017
  • 08. mar. 2017
  • Folkehelse

1 av 3 kun fysisk aktive en gang i uka

Vi sitter for mye på rumpa. 35 prosent av alle vestfoldinger er fysisk aktive maks en gang i uka.

Vestfold fylkeskommune har sammen med Aust- og Vest-Agder deltatt i en pilotundersøkelse for folkehelseundersøkelser, som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 3500 vestfoldinger besvarte undersøkelsen, som blant annet viser at mer enn 1 av 3 kun er fysisk aktive en gang i uka eller sjeldnere.

- Inaktivitet er en alvorlig trussel for folkehelsa, og bidrar til utvikling av helseproblemer i alle aldersgrupper, sier folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund.

Folkesykdom

I undersøkelsen ble fysisk aktivitet bredt definert, og inkluderte for eksempel å gå til jobb eller skole, sykling, turgåing, hagearbeid og trening. At så mange som 35 prosent allikevel oppga å gjennomføre slik aktivitet kun en gang i uka sjeldnere, bekymrer folkehelsesjefen.

- Å være fysisk aktiv gir en rekke helsegevinster. At så mange vestfoldinger beveger seg så lite, viser at det er et stort behov for økt fokus på fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet. Inaktivitet er i ferd med å bli en folkesykdom, mener Kippersund.

Blant de som oppgir å være oftest fysisk aktive, er kvinner i alderen 67-79 – hvor 7 av 10 er i aktivitet 2-3 ganger per uke eller oftere. Kvinner oppgir samlet sett å være oftere fysisk aktive enn menn. 

Hverdagsaktiviteten viktigst

I et samfunn hvor stadig flere av oss har stillesittende hverdager, både på jobb i fritiden, tror folkehelsesjefen det er viktig med tilrettelegging av lavterskeltilbud for fysisk aktivitet.

- Det er ikke antall timer på treningsstudio som er avgjørende for folkehelsen. For de fleste handler dette om hverdagsaktivitet. Samfunnet må for eksempel legge bedre til rette for gode gang- og sykkelveier, slik at det blir lettere for flere å velge å gå eller sykle til jobb og skole. God tilgang på turstier i nærområdet er et annet tiltak som kan bidra til at flere beveger seg oftere, sier han.

Undersøkelsen viser også at de med høy utdanning er oftere fysisk aktive enn de med lav og middels utdanning, og at eldre generelt er mer aktive enn yngre