1 av 5 har kun to eller færre som står en nær - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mar. 2017
  • 08. mar. 2017
  • Folkehelse

1 av 5 har kun to eller færre som står en nær

Så mange som 1 av 5 vestfoldinger har kun to eller færre som stå en nær. Det viser en fersk folkehelseundersøkelse i tre fylkeskommuner.

Vestfold fylkeskommune har sammen med Aust- og Vest-Agder deltatt i en pilotundersøkelse for folkehelseundersøkelser, som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet. 3500 vestfoldinger besvarte undersøkelsen, som blant annet viser at mange av oss har få personer som står oss nær.

- Så mange som 1 av 5 svarer at de kun har 1-2 personer de kan regne med dersom de har store personlige problemer. At såpass mange har så få nære relasjoner, som de virkelig kan regne med i tøffe tider, er bekymringsfullt, mener folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund.

Sosial tilhørighet viktig

Nær 80 prosent svarer, i undersøkelsen at de har tre personer eller flere som står dem nære. Samtidig svarer 2 prosent at de ikke har noen.

- Mennesker med svært få nære relasjoner er mer utsatt for ensomhet og psykiske plager. Opplevelse av tilhørighet har stor innvirkning på positive følelser, mens mangel har stor innvirkning på negative følelser. Flere studier viser at sosial isolasjon oppstår før eventuelle psykiske plager. Det vil si at det å være i et sosialt nettverk og oppleve sosial støtte beskytter mot psykiske plager. Dette er viktig å ha med seg når man arbeider med folkehelsetiltak lokalt, fortsetter Kippersund.