Eldre mest fornøyde med tilværelsen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mar. 2017
  • 08. mar. 2017
  • Folkehelse

Eldre mest fornøyde med tilværelsen

Jo eldre vi blir jo mer fornøyde er vi med tilværelsen, viser ny folkehelseundersøkelse.

Nesten 9 av 10 vestfoldinger i alderen 67-79 er ganske eller svært fornøyde med tilværelsen. Det viser svarene fra 3500 av fylkets innbyggere i pilotundersøkelsen for folkehelseundersøkelser, som Folkehelseinstituttet har utført i samarbeid med Vestfold og Agder-fylkene.  

- Vi ser at graden av fornøydhet med tilværelsen øker med alderen. Forskjellen er ganske betydelig mellom de yngste og eldste som er spurt. I aldersgruppen 18-24 er det bare 7 av 10 som svarer at de er ganske eller svært fornøyd, opplyser folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund. Han poengterer at for de aller eldste, over 80 år, synker tilfredsheten noe.

Dagens eldre er aktive

Leder i eldrerådet i Vestfold, Hanna Therese Berg, mener det kan være flere årsaker til at eldre er mer fornøyd med tilværelsen enn yngre. 
- Vi har alle vært unge en gang, og de fleste av oss kan nok huske hvordan man som ung er mye mer på søken etter sin egen identitet og plass i samfunnet. Som eldre har man funnet seg selv på en annen måte, og er ikke like kritisk til seg selv som da man var ung. Dette spiller selvsagt inn på hvordan man opplever tilværelsen, sier hun.

Berg poengter også at dagens eldre har helt andre ønsker og krav til alderdommen enn tidligere, og at aktiv deltakelse i samfunnet også i høy alder bidrar til økt trivsel.

- Eldre i dag er mer aktive og involverte i ulike aktiviteter enn før. Det er et større fokus på å holde seg frisk både fysisk og psykisk. De ønsker møteplasser og læringsarenaer, hvor de utvikle seg selv og møte både jevnaldrende og yngre mennesker. Dette ser vi blant annet på hvor mange eldre som er engasjerte i frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Eldre ønsker også berikende opplevelser på lik linje med andre aldersgrupper, for eksempel et godt måltid på en god restaurant fremfor vafler og kaffe på et eldresenter, fortsetter hun.

Sunnere livsstil

Også når det gjelder livsstilvalg, kommer eldre best ut. De spiser mer grønsaker, frukt og fisk enn yngre - og er mer fysisk aktive. Kvinner i aldersgruppen 67 til 79 år og menn over 80 år topper for eksempel listen på de som spiser grønnsaker fire ganger i uken eller oftere, med over 86 prosent.

- Det er svært positivt at så mange av våre eldre innbyggere rapporterer å ha god livskvalitet. Mye av dette har de æren for selv, og undersøkelsen viser at yngre kan ha mye å lære av eldre generasjoner når det gjelder livsstilsvaner. Samtidig er det viktig at samfunnet tilrettelegger for gode møteplasser, for alle aldersgrupper, sier folkehelsesjef Rune Kippersund.

Undersøkelsen viser også at det er de eldste aldersgruppene som er minst berørt av psykiske plager, og som har de sunneste levevanene. Mens 7,8 prosent av kvinner i alderen 67-79 år oppgir å ha psykiske plager, er andelen blant kvinner i alderen 18-24 år hele 31 prosent.

Tilfredshet med tilværelsen varierer også etter utdanning og inntekt, men variasjonen kan synes å være noe mindre for de eldste aldersgruppene.