Flest røykere i Horten - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mar. 2017
  • 08. mar. 2017
  • Folkehelse

Flest røykere i Horten

Andelen dagligrøykere i Vestfold fortsetter å synke, og ligger omtrent på landsgjennomsnittet. I Horten derimot, røyker nesten 2 av 10 til daglig.

Vestfold fylkeskommune har sammen med Aust- og Vest-Agder deltatt i en pilot for folkehelseundersøkelser, som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 3500 vestfoldinger besvarte undersøkelsen, som blant annet viser store forskjeller mellom kommunene i andelen dagligrøykere. Mens det i Vestfold samlet sett er 12,5 prosent av befolkningen som røyker til daglig, er tallet for Horten 16,8 prosent.

- Det er gledelig at nedgangen i andelen dagligrøykere i Vestfold fortsetter. Samtidig ser vi at bak gjennomsnittstallene, er det forskjeller. Det er en utfordring at enkeltkommuner, som Horten, henger etter. Bruk av tobakk øker som kjent risiko for sykdom som hjerteinfarkt, kreft og Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Halvparten av de som røyker dør tidligere enn de ville gjort om de ikke røyket, sier folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund.

Ingen umulig oppgave å slutte

Kommunelege i Horten, Niels Kirkhus, er bekymret over de høye røyketallene i sin kommune – og mener det må en felles mobilisering til for å få flere til slutte.

- Daglig røyking er svært helseskadelig. Det at Horten kommune ligger så dårlig an som det nå viser seg, er derfor en alvorlig utfordring for folkehelsa. Men i Horten har vi flere ganger før vist at vi kan snu problemer til muligheter. Denne evnen må vi nå bruke til å mobilisere innbyggere, arbeidsgivere, kolleger, familie og kommunen til å redusere røykingen. Det positive er at det er mange flere som har klart å slutte å røyke, enn de som fortsatt røyker, og at mange røykere slutter i tidlig alder. Det er ingen umulig oppgave å slutte å røyke, sier Kirkhus.

I den andre enden av skalaen finner man Nøtterøy med kun 9 prosent dagligrøykere, godt under siste registrerte landsgjennomsnitt på 13 prosent (SSB, 2015).

Menn røyker mest

Folkehelsesjefen i Vestfold oppfordrer alle kommuner og bedrifter om å arrangere røykesluttkurs.

- Det å være i en gruppe kan gi deltakerne økt motivasjon til å slutte, gjennom gruppestøtte, gjenkjennelse og kollektiv styrke, sier Rune Kippersund.

I tillegg til lokale forskjeller, er det også kjønnsforskjeller. Mens 13 prosent av Vestfolds menn dagligrøyker, er andelen kvinner 12 prosent. Sett i sammenheng med utdanningsnivå, blir kjønnsforskjellene enda tydeligere: Mens 25,5 prosent av menn med lav utdanning røyker daglig, er kvinneandelen i samme gruppe 21 prosent. Generelt røyker de med høyest utdanning betydelig mindre enn de med middels utdanning, som igjen røyker mindre enn de med lav utdanning.