Fra oversikt til planstrategi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 19. okt. 2015
  • 19. okt. 2015
  • Folkehelse

Fra oversikt til planstrategi

Målet for delprosjekt Fra oversikt til planstrategi var å finne fram data og beskrivelser til oversiktsdokumentet som gjør det særlig relevant i arbeidet med kommunenes planstrategier og videre kommuneplanlegging.

Tilnærmingen som ble valgt var å gå inn i kommuneplanleggeroppgaven og fra dette ståstedet undersøke hvilke forventninger til oversiktsdokumentet som da blir særlig viktige.

 

Citiplan: Fra oversikt til planstrategi. Oppsummering av møter med kommunene og anbefalinger til videre arbeid.

I prosjektet ble det testet ut en arbeidsprosess for å få fram prioriterte temaer i oversiktsdokumentet sett fra kommuneplanleggerståstedet. Konsulenter fra Citiplan hjalp til med tilretteleggingen av møtene, og har dokumentert disse. Citiplan har i sin rapport også kommet med innspill til en forbedret prosess, på bakgrunn av erfaringene.

Citiplan: fra oversikt til planstrategi (PDF)

 

Bianca Hermansen/Cititek: 10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling i Tønsberg

I dialogen med Tønsberg kommune kom stedsutvikling høyt på listen over prioriterte temaer. Til hjelp for det videre arbeidet med en helsefremmende stedsutvikling utarbeidet Bianca Hermansen/Cititek en rapport som presenterer 10 prinsipper.

Cititek: 10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling (PDF)

 

Asplan Viak: Innspill til folkehelsearbeid. Arbeidsnotat.

I alle de tre samarbeidskommunene ble demografisk utvikling og boligsituasjonen, og sammenhenger mellom disse, pekt på som sentrale kunnskapstemaer av betydning for folkehelse og kommuneplanlegging. Asplan Viak ble bedt om å presentere data for kommunene Svelvik, Nøtterøy og Tønsberg som går inn på dette. Rapporten er ment som råstoff som det kan hentes data og beskrivelser fra til oversiktsdokumentene i kommunene.

Asplan Viak; Innspill til folkehelsearbeid (PDF)