Oversiktsarbeid i kommunene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 19. okt. 2015
  • 21. okt. 2015
  • Folkehelse

Oversiktsarbeid i kommunene

Verktøyene som er utviklet i dette delprosjektet er i utgangspunktet utviklet til bruk i kommuners arbeid med oversiktsdokumentet (fireårsdokumentet), men kan enkelt tilpasses og brukes i fylkeskommuners arbeid med et oversiktsdokument.

Det har vært et mål at verktøyene skal stimulere til systematikk og gode refleksjoner rundt hva oversiktsdokumentet skal inneholde. De skal også være så fleksible at de kan brukes i kommuner av ulik størrelse, med ulike ressurser og antall personer involvert i oversiktsarbeidet. Verktøyene er også ment for å lette samarbeid i innhenting av informasjon av et oversiktsdokument, hvor tanken er at det er mange ulike bidragsytere.

Verktøyene som er utviklet i dette delprosjektet er i utgangspunktet utviklet til bruk i kommuners arbeid med oversiktsdokumentet (fireårsdokumentet), men kan enkelt tilpasses og brukes i fylkeskommuners arbeid med et oversiktsdokument.

Det har vært et mål at verktøyene skal stimulere til systematikk og gode refleksjoner rundt hva oversiktsdokumentet skal inneholde. De skal også være så fleksible at de kan brukes i kommuner av ulik størrelse, med ulike ressurser og antall personer involvert i oversiktsarbeidet. Verktøyene er også ment for å lette samarbeid i innhenting av informasjon av et oversiktsdokument, hvor tanken er at det er mange ulike bidragsytere

Har du benyttet skjemaene og ønsker å gi tilbakemeldinger; ta kontakt med Mari Espetvedt på epost: marikatrine@vfk.no


Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvert enkelt verktøy.

Disposisjon

Disposisjonen inneholder noen korte mål for det endelige oversiktsdokumentet, deretter et forslag til rekkefølge på de ulike avsnittene/kapitlene og et forslag til rekkefølge for presentasjon av hovedtemaer. Hovedtemaer er ikke satt opp i samme rekkefølge som i forskrift og en hovedgrunn til dette var et ønske om tidlig å presentere helsetilstand og skader og ulykker, altså først utfall og for deretter å se nærmere på mulige påvirkningsfaktorer. Disposisjonen inneholder også en sjekkliste eller forslag til innhold under hvert temaområde eller undertema som presenteres under et hovedtema.

Her finner du dokumentet: Disposisjon (WORD)

 

Tematabell

Dette er et Excel regneark for å holde oversikt over hvilke tema som utredes og hvilke som blir prioritert bort for et oversiktsdokument laget et spesifikt år. Det skal gi en oversikt over hvilke indikatorer som er brukt og hvordan de er presentert, samt henvisning til kilder, oversikt over ansvarlige personer og kommentarer og vurderinger gjort underveis i arbeidet med å samle stoff til oversiktsdokumentet. Siste kolonne kan brukes som en rask oversikt over hvilke undertema/indikatorer som faktisk finnes i endelig oversiktsdokument. En godt utfylt tematabell vil også ha funksjon som dokumentasjon av systematikk i oversiktsarbeid, som en nyttig kilde neste gang et oversiktsdokument skal lages og for å gi nye ansvarspersoner oversikt over hva som er gjort tidligere, hvordan og hvorfor. I en arbeidsgruppe er det fint at alle får innsikt i tematabellen, men vi anbefaler at kun en eller få personer fyller ut tabellen etter hvert som arbeidet blir gjort.

Her finner du regnearket: Tematabell

 

Skjemaer for innhenting av informasjon:

Det er to skjemaer, et som kun er for å skrive tekst til introduksjon av hver enkelt av de seks hovedtemaene som skal være inkludert iht. til forskrift om oversikt over folkehelsen, og et som er for utredning av mere spesifikke temaområder og undertema. Begge skjemaene er strukturert med utfyllingsbokser og tips til innhold i de ulike boksene, samt forslag til format og hvordan inkludere referanser. Skjemaene skal gjøre det enklere å samle inn informasjon fra ulike personer som er involvert, gjøre endelig redigeringsarbeid lettere, stimulere til refleksjon og vurderinger når et tema belyses samt sikre at aktuelle elementer for presentasjon av et tema er inkludert/vurdert inkludert.

Her finner du skjema for informasjon (WORD)

Her finner du skjema for informasjon bare hovedtema (WORD)