Folkehelseprofil for Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 09. apr. 2014
  • 07. jul. 2016
  • Folkehelse

Folkehelseprofil for Vestfold

Folkehelseinstituttet har nå publisert fylkeshelseprofil for Vestfold.

Årets folkehelseprofiler for fylkene inneholder flere nye statistikkilder og supplerer folkehelseprofilene for kommunene. Helseprofilene fra folkehelseinstituttet er en del av arbeidet med å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative påvirkningsfaktorer.

Fylkeshelseprofilen for Vestfold viser at vi i fylket har  utfordringer når det gjelder både levekår og helse. For eksempel har Vestfold en høyere andel unge som mottar uføreytelser enn landsnivået.  Andelen med psykiske  symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.