Vi i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 07. jul. 2016
 • 07. jul. 2016
 • Folkehelse

Vi i Vestfold

Vi i Vestfold er Vestfold fylkeskommunes oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, utgitt april 2016. Oppsummeringen gir et oversiktsbilde av viktige temaer for folkehelsearbeidet i Vestfold. Det pekes på temaer som bør følges opp i regional planlegging. Disse er:

 • Utdanning og arbeidsliv
 • Støttende sosiale miljøer
 • Helsefremmende kvaliteter i nærmiljøet
 • Skade- og ulykkesforebygging
 • Sunt kosthold

Den tematiske hoveddelen er delt i 6:

 • Befolkningen
 • Helsetilstand
 • Skader og ulykker
 • Oppvekst og levekår
 • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
 • Helserelatert atferd

Fylkeskommunens oppgave innen helseoversikt er beskrevet i folkehelseloven, §21