Høringsuttalelser - regional plan for folkehelse revideres - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mai. 2017
  • 12. mai. 2017
  • Folkehelse

Høringsuttalelser - regional plan for folkehelse revideres

Forslag til planprogram har vært på høring

Høringsfristen for å uttale seg til planprogrammet for revisjon av Regional plan for folkehelse (RPFH) gikk ut 1. mai. Alle høringssvarene vil bli offentligjort under.

Regional plan for folkehelse (RPFH) er Vestfolds felles plan å utjevne sosial ulikhet i helse, som involverer kommuner, statlige aktører og frivillige organisasjoner. Denne planen skal nå revideres. Formålet er å fornye og forsterke felles innsats for bedre folkehelse i Vestfold.

Høringsuttalelser om forslag til planprogram
Planprogrammet beskriver innhold, prosess, medvirkning og organisering av det forestående revideringsarbeidet. Det er dette dokumentet som nå har vært på høring.

Vestfold fylkeskommune har fått inn 15 høringsuttalelser om forslaget til planprogram, og disse blir publisert fortløpende under. De fleste høringsuttalelsene er tilgjengelig, men det kan komme ytterligere oppdateringer.

Behandles i fylkestinget 15. juni
På grunnlag av uttalelsene, vil fylkesrådmannen justere planprogrammet og legge det fram for endelig vedtak i fylkestinget den 15. juni 2017. Fylkesrådmannens innstilling vil være tilgjengelig på www.vfk.no fra 16. mai.

De neste to fasene i revisjonen er; utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og planforslag; og vedtatt høringsforslag og endelig vedtak av ferdig plan. Revidert RPFH forventes vedtatt i fylkestinget høsten 2018.

Her er høringsuttalelsene (PDF-dokumenter):

Forum for friluft og miljø Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold
Holmestrand kommune
Horten kommune
Høgskolen i Sørøst-Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KoRus Sør
Oslofjordens friluftsråd
Re kommune
Sandefjord kommune
Statens vegvesen