Regional plan for folkehelse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 13. mar. 2013
  • 09. mar. 2015
  • Folkehelse

Regional plan for folkehelse i Vestfold

Vestfold fylkeskommune har i samarbeid med folkehelseaktører i fylket utarbeidet landets første regionale plan for folkehelse. Planen, som har som mål å redusere helseforskjeller i vestfoldsamfunnet, ble vedtatt i Fylkestinget 15. mars 2011.

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget bak planen er blitt utarbeidet i samarbeid med deltakere fra folkehelsenettverket i kommunene og fra frivillige organisasjoner, høyskoler, universiteter og forskningsmiljøer. Arbeidets hovedmålsetting har vært å utjevne sosiale helseforskjeller. Dette knyttes til tre arenaer: fysisk miljø, levevaner og psykososialt miljø.

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014

er blitt utarbeidet etter prosessregler i Plan- og bygningsloven.
innebærer politisk forankring og medvirkningsprosesser med involverte aktører.
er førende for kommunenes utviklingsoppgaver innen temaet.
består av plan med handlingsprogram og tiltak.

Om planen

Regional splan for folkhelse i Vestfold 2011-2014 identifiserer forhold som er særlig viktige innenfor de regionale innsatsområdene fysisk miljø, psykososialt miljø og levevaner. Handlingsprogrammet, som vil revideres og evalueres årlig, viser både strategier og tiltak innenfor innsatsområdene. Planen foreslår en ny organisering av folkehelsearbeidet i Vestfold, der Verdiskaping Vestfold får oppfølgingsansvar for mål og strategier.