Partnerskap og samarbeid - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 13. mar. 2013
  • 13. jan. 2017
  • Folkehelse

Partnerskap og samarbeid

Partnerskap for folkehelse dreier seg om tverrfaglig, sektorovergripende og forpliktende samarbeid på regionalt og kommunalt nivå. Partnerne jobber mot det samme målet, men har ulike roller og ulikt ansvar.

Partnerskap tar utgangspunkt i likeverdighet, klare avtaler og tydelige, gjensidige forventninger og forpliktelser. Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør har ansvar for å lede det regionale partnerskapet. Partnerskap for folkehelse omhandler regionalt utviklingsarbeid.

Påvirkningsfaktorene på helsen befinner seg i alle samfunnssektorer. Arbeidet er derfor nødvendigvis tverrfaglig, sektorovergripende og avhengig av politisk forankring og vilje på alle nivåer. Frivillige aktører er sentrale alliansepartnere for det offentlige.

Partnerskapskommuner

Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande, Sandefjord, Svelvik, Tjøme og Tønsberg.Kontaktperson for partnerskap og samarbeid: 

Anne Slåtten
Mobil 98 8 01 294
E-post annesla(at)vfk.no