Idrett og friluftsliv - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Idrett og friluftsliv

  • 22. apr. 2013
  • 15. des. 2015

Vi arbeider for å fremme, motivere og stimulere til idretts- og friluftsliv i Vestfold. Vi er en viktig støttespiller og bidragsyter for kommuner og frivillige organisasjoner.

Vi har blant annet ansvaret for å

  • forvalte spillemiddelordningen knyttet opp mot etablering og bygging av idretts- og friluftsanlegg, samt fordele tilskudd til friluftsliv- og viltformål.
  • sikre friluftsområder og forvalte statlig sikrede friluftsområder, samt ivareta allemannsretten.
  • forvalte høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk.


Fylkeskommunen gir 2 millioner kroner til idretten

Søk om støtte til idrettsanlegg og idrettsarrangementer!

Les mer

Marit Larsen spiller for Vestfold-bedrifter

Sprer gode opplevelser i Arbeidslivets KulturSeilas

Les mer

Åpner Padleled Vestfold før sommeren

Blir Norges første sammenhengende padleled.

Les mer

Kristian Ingdal
924 30 827

kristiani(at)vfk.no