Padleled Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 08. mai. 2017
  • 08. mai. 2017

Padleled Vestfold

Norges første, sammenhengende padleled

Padleled Vestfold blir Norges første, sammenhengende padleled. Fra sommeren 2018 kan du padle langs merkede og tilrettelagte ruter av ulik vanskelighetsgrad fra Svelvik i nord til Larvik i sør.

VFKPadleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den flotte Vestfoldkysten, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingssteder og annen tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune vil med etableringen av Padleled Vestfold stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder, og har ansvaret for å utvikle konseptet for padleleden, samt bistå kommunene med kartlegging av tilretteleggingstiltak. Kommunene har selv ansvaret for å gjennomføre og finansiere aktuelle tiltak, som parkeringsplasser og overnattingsplasser. Dette vil skje gradvis, men det er allerede besluttet at det skal oppføres overnattingsplasser i Nøtterøy (Vestre Bolærne) og Tjøme (Ildverket).

Målet er at hele padleleden, fra Svelvik i nord til Larvik i sør, skal være ferdig skiltet og merket innen sommeren 2018. Prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng, og kan bidra til økt interesse for Vestfold som reisemål og aktivitetsfylke.

Følg utviklingen av Padleled Vestfold på prosjektets Facebook-side

Kontakt: Bård Andresen, tlf. 402 30 003