Statlige tilskuddsordninger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 24. mar. 2013
  • 08. mai. 2017
  • Idrett og friluftsliv

Statlige tilskuddsordninger

Vestfold fylkeskommune administrerer tilskuddsordninger til friluftsliv og naturforvaltning. Vi minner kommuner, frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd med friluftsliv og naturforvaltning som interessefelt om følgende tilskuddsposter over statsbudsjettet til naturforvaltning og friluftsliv:

  • Tilskudd til viltformål (kap. 1425, post 71): Søknadsfrist 15. januar 2016
  • Statlige tilegninger, båndlegging av friluftslivsområde (Kap. 1420 post 30). Søknadsfrist 15. januar 2016
  • Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområdet og tilskudd til friluftsaktivitet (Kap. 1420 post 78). Søknadsfrist 1. februar 2016

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til

Rundskriv, 2.11.2016 Nr.: T-1/16 Tilskotsordningar for 2017 (regjeringen.no)

Elektronisk søknad via Miljødirektoratet

Søkere må benytte seg av det elektroniske søknadssenteret via Miljødirektoratets nettsider: Elektronisk søknadssenter (miljodirektoratet.no)

Minner samtidig om kravet til rapportering av tildelte midler for 2016. Innsendt rapport vil være en forutsetning for tildeling av ytterlige tilskudd ved senere anledninger.

Fordeling av midler skjer normalt i april.

Kontaktperson

Kontaktperson i Vestfold fylkeskommune for statlige tilskuddsordninger til vilt- og friluftslivsformål:

Kristian Ingdal
Telefon: 924 30 827
E-post: kristiani(at)vfk.no