Turskiltprosjektet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 24. jan. 2017
  • Idrett og friluftsliv

Turskiltprosjektet utvides med ett år

Søk om tilskudd til skilting av turruter og padleruter

Det nasjonale turskiltprosjektet har pågått siden 2014, hvor målet har vært å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg. Det har over 3 år blitt delt ut kr. 2,4 millioner til merking av turstier fordelt over hele fylket. Vestfold fylkeskommune har besluttet å utvide prosjektet med ett år, hvor vi sammen med Gjensidigestiftelsen gir økonomiske bidrag til innkjøp av skilt og merkemateriell til turruter. 

Bakgrunnen for utvidelsen er at det nå åpnes for å yte tilskudd til merking og skilting av turruter for kajakk langs kysten. Dette har vært etterspurt i Vestfold, og søknader som gjelder havkajakk vil derfor bli prioritert. Det åpnes i tillegg for søknader som tidligere (til fots, ski og sykkel), men vi prioriterer turruter som er sannsynlig å gjennomføre innen prosjektperioden. Med dette menes at turrutene allerede er under planlegging og at arbeidet med grunneieravtaler er igangsatt.

Totalt 700 000 kroner skal fordeles i 2017

Det lyses derfor ut økonomiske midler til mreking og skilting av turløyper i Vestfold. Interkommunale friluftsråd og frivilige lag og foreninger inviteres til å søke.

Arbeidet skal gjøres i tråd med den såkalte Merkehåndboka (PDF) og Turskiltmanualen (PDF) som er utarbeidet av friluftsorganisasjoner, reiseliv og offentlige myndigheter. I forbindelse med merking av padleruter skal det også benyttes mal for gradering og risikovurdering (PDF) som er utarbeidet i samarbeid med Norges Padleforbund.

I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet et sett med nasjonale retningslinjer (PDF) som også skal følges.

Nytt av året er at søknad sendes inn gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist er 15. februar 2017

Les mer om turskiltprosjektet herRådgiver Kristian Ingdal

Telefon: 924 30 827
E-post:    kristiani(at)vfk.no