Erasmus pluss - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 18. jun. 2015
  • 18. jun. 2015
  • Internasjonalt

Erasmus pluss

- verdens største utdanningsprogram.

Målet er å bekjempe arbeidsledighet, som spesielt har rammet unge. Programmet skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene.

Programmet har et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020. Dette er en økning på 40 prosent sammenlignet med forrige periodes programmer.

Organisering

Erasmus+ har en tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, og mellom utdanning og andre sektorer. I Erasmus+ blir alle programaktivitetene organisert under hovedtiltakene mobilitet, samarbeid og policy.

En stor del av budsjettet for utdanning og opplæring går til mobilitet og læring utenlands for enkeltpersoner. Andre prioriterte tiltak er samarbeid mellom utdannings- og opplæringsinstitusjoner, ungdomsorganisasjoner, bedrifter, lokale og regionale myndigheter samt tiltak for å modernisere utdanning og opplæring og fremme innovasjon, entreprenørskap og sysselsetting.

Mer informasjon om Erasmus+og innsatsområdene finner du her;

Erasmus+ (siu.no/Erasmuspluss)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 

Kontaktperson VFK; Thomas Slagsvold, EU koordinator HBV/VFK, thomas.slagsvold@hbv.no

Nasjonalt kontaktpunkt, Peter Glanfield, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU), Peter Glanfield peter.glanfield@siu.no