Horisont 2020 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 18. jun. 2015
  • 18. jun. 2015
  • Internasjonalt

Horisont 2020

- verdens største innovasjonsprogram.

Horisont 2020 er verdens største program for innovasjon og forskning. Programmet skal tildele 70 milliarder euro over sju år fra 2014.

Myndigheter og offentlig sektor har i dag en svært viktig oppgave i å bidra til å løse Europas største samfunnsutfordringer ved å delta og tilrettelegge for forskning og innovasjon. EU-kommisjonen ønsker i større grad involvering av brukere, kommuner og lokalforvaltning, bedrifter og organisasjoner i sine prosjekter. Horisont 2020 stimulerer derfor til et tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv med mange muligheter til å teste ut nye løsninger, teknologi og modeller viktige for vår region.

Samfunnsutfordringer

Europa og verden forøvrig står overfor store samfunnsutfordringer der innovasjon kan gi viktige bidrag til løsningen. EU har identifisert sju slike utfordringer. Siden Vestfolds regionale innsatsområder i stor grad sammenfaller med de store europeiske hovedprioriteringer – kan internasjonalt samarbeid bidra til å styrke regional utvikling og verdiskaping. Eksempler på dette er helse, velferd og et inkluderende samfunn, til ren energi, miljø, mat og samfunnssikkerhet,

Konkurransedyktig næringsliv

EU ønsker å gjøre Europa til et attraktiv sted å drive med industri. Dette skal oppnås ved å styrke konkurranseevnen til Europas bedrifter ved å stimulere til økt kompetanse, innovasjon og samarbeid særlig innen sentrale teknologiområder.

 

Sentrale satsingsområder er;

  • Strategiske investeringer i muliggjørende og industrielle teknologier (IKT, romfart, bioteknologi, prosess og produksjonsteknologi, avanserte materialer og mikro- og nanoteknologi)
  • Lettere tilgang til risikokapital
  • Støtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) med stort vekstpotensial

 

Mer informasjon om Horisont 2020 og innsatsområdene finner du her;

Forskningsrådet (forskningsradet.no)

EU forskning (ec.europa.eu/research)

 

Kontaktperson VFK; Thomas Slagsvold, EU koordinator HBV/VFK, thomas.slagsvold@hbv.no

Nasjonalt kontaktpunkt; Till Lech, Forskningsrådet, tcl@forskningsradet.no