Kreativt Europa - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 18. jun. 2015
  • 18. jun. 2015
  • Internasjonalt

Kreativt Europa

EUs program for de kulturelle og kreative sektorene.

Kreativt («Creative Europe») er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet støtter prosjekter som får en merverdi i en europeisk ramme, og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt. Dermed når de også ut til et større europeisk publikum. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020.

Generere jobber

Kreativt Europa skal bygge oppunder EUs strategi for å generere jobber og bærekraftig økonomisk vekst. Programmet innebærer et betydelig løft for de kulturelle og kreative sektorene, som er viktige kilder til sysselsetting og vekst. Kreativt Europa kommer til å gi økonomisk tilskudd til mer enn 250 000 kunstnere og kulturarbeidere, 2 000 kinoer, 800 filmer og oversettelse av 4 500 bøker.

Organisering

I Norge er det Kulturrådet som har ansvar for å mobilisere, informere og veilede norske kulturaktører om mulighetene i Kreativt Europa. Kulturrådet samarbeider tett med Norsk Filminstitutt som har det praktiske ansvaret ovenfor norske aktører innen film, tv og spill. Målgrupper for satsingen er alle sektorer der aktivitetene er basert på kulturelle verdier og/eller kunstnerisk og kreativ utfoldelse. Aktører innen arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, audiovisuell (film, TV, spill og multimedia), kulturarv, design, festivaler, musikk, scenekunst, forlag og visuell kunst kan også være deltagere og søke om midler.

 

Mer informasjon om Kreativt Europa og innsatsområdene finner du her;

Kulturrådet (kulturradet.no/om-eus-kulturprogram)

Creative Europe (ec.europa.eu)

 

Kontaktperson VFK; Thomas Slagsvold, EU koordinator HBV/VFK, thomas.slagsvold@hbv.no

Nasjonalt kontaktpunkt; Therese Evensen, Kulturrådet, therese.evensen@kulturradet.no