EØS-midlene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 02. mai. 2013
  • 19. okt. 2016

EØS-midlene

Målsettingen for EØS-midlene er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i det utvidete EU og EØS.

Det er også et mål å styrke kontakten mellom Norge og mottakerlandene gjennom ulike former for prosjektsamarbeid.

For inneværende periode bidrar EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein med omlag 1,8 milliarder euro eller rundt 14 milliarder kroner. Støtten er fordelt på 150 programmer i 16 av EUs mindre velstående land.

Norske regioner, kommuner og andre aktører har muligheter til å delta i arbeidet gjennom å tilby sin kompetanse og bidra til idéutvikling i nært samarbeid med sine samarbeidsregioner i de respektive EU-land. Innenfor Østlandssamarbeidet har det særlig vært prosjekt rettet mot de tre baltiske land og Polen.

Ved hjelp av EØS-midler har Vestfold fylkeskommune tidligere gjennomført et biblioteksprosjekt sammen med polske regioner. Det er også etablert ungt entreprenørskap i Litauen, i samarbeid med videregående skoler i Kaunas.

Utenriksdepartementet er norsk kontaktpunkt for EØS-midlene.

http://eeagrants.org/